On Friday (thru Sunday), Richard and i will attend a 3 day retreat called Discovery Weekend. This retreat is a weekend experience for couples seriously considering marriage (like us). Tutulungan kami ng retreat na ito na i-assess ang aming relasyon sa aming sarili, sa isa’t isa, sa Diyos at sa Christian community. It will also help us experience, develop, and deepen our relationship through a method of communication and dialougue which we can bring into our marriage. It will also help us plan our marriage, not just the wedding.

Sa madaling salita, tutulungan kami ng retreat na ito na siguraduhin sa isa’t isa kung tama ba ang aming desisyon na magpakasal at matiis ang pagmumukha ng isa’t isa sa araw araw na gagawin ng Diyos. hehehe.

This is also where we will celebrate our 1st year anniversary as a couple.

Abangan ang susunod na kabanata sa aming pagbabalik sa isang linggo.

Advertisements